Thiết bị điện trung thế

Biến áp trung thế 1 pha 1 sứ, ngoài trời, kiểu ngâm dầu

Biến áp trung thế 1 pha 1 sứ, ngoài trời, kiểu ngâm dầu

PT35 1ZHODxS
Hết hàng
Liên hệ