Thiết bị điện trung thế

Biến áp trung thế ngoài trời, kiểu ngâm dầu, loại 1 pha 2 sứ

Biến áp trung thế ngoài trời, kiểu ngâm dầu, loại 1 pha 2 sứ

PT
Còn hàng
Liên hệ