Giới thiệu

Năng lực Công ty
NĂNG LỰC CÔNG TY Công ty Cổ phần Đầu tư EPT (tên cũ là  Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC) với ngành nghề kinh doanh đa dạng chuyên sản xuất, lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị công nghiệp; xây lắp và thiết kế các công trình điện cao, hạ ...